Moștenirea
The Legacy

Țara Maramureșului este cunoscută atât pentru bogățiile naturale, cât și pentru așezările tradiționale și obiceiurile străvechi ce se împletesc armonios cu natura. Toate acestea sunt regăsite și protejate în Munții Maramureșului, cel mai mare parc natural din România. Acest film documentar este dedicat ariei naturale protejate și descrie biodiversitatea, cultura și tradițiile locale ce gravitează în jurul lemnului, poate cel mai important element natural al zonei.
The Maramureș region is well known for its natural abundance but also for its traditional settlements and ancient customs that are graciously combining with nature. All of these are found and protected in the Maramureș Mountains, the biggest nature park in Romania. This documentary film is dedicated to the protected natural area and it presents the biodiversity, the culture and the local traditions which vibrate around the wood, probably the most important natural component of the region.
Regizor (Director): Dan Dinu
România (Romania), 2022

Official selection