Expoziții de fotografie
Photo exhibitions

Milvus Photocontest

Cu o tradiție îndelungată, Milvus Photocontest este cel mai important concurs de fotografie de natură din România, iar pe parcursul celor 15 ediții a expus fotografii deosebite de la foarte mulți fotografi valoroși, concursul fiind deschis pentru amatori și profesioniști din întreaga lume. Concursul este organizat de Grupul Milvus și Forona (Organizația Fotografilor de Natură din România). © Lakshitha Karunarathna
Vernisaj: vineri 7 iunie ora 11:30. Expoziția rămâne deschisă până pe 28 iunie.
With a long tradition, Milvus Photocontest is the most important nature photography competition in Romania. Throughout its 15 editions it showcased distinctive images from various talented photographers, the competition being opened to amateurs and professionals from all over the world. The competition is organised by Milvus Group and Forona (Romanian Nature Photographers Association). © Lakshitha Karunarathna
Opening: Friday June 7th at 11:30. The exhibition remains open until June 28th.

Forona Photo Exhibition
Printr-un concurs anual, Asociația Forona își provoacă membrii în fiecare lună să iasă în teren și să fotografieze subiecte cât mai diverse, oferindu-le oportunitatea de a-și evalua nivelul de competență fotografică.
Pentru anul 2023 s-au înscris în concurs 34 de membri, cu un număr total de peste 550 de imagini. Această expoziție vă prezintă cele mai bune lucrări din concurs.
Vernisaj: marți 4 iunie ora 18:00
Program: 4 - 6 iunie 18:00 - 22:00, 7 - 9 iunie 11:30 - 22:00
With an annual competition, Forona Association challenges its members every month to go out and to photograph diverse subjects, offering the opportunity to evaluate the level of photographic knowledge. 
There are 34 members who took the challenge for the year 2023, with a total of over 550 images. This exhibition showcases the best projects in the competition.
Opening: Tuesday June 4th at 18:00
Program: June 4th - 6th 18:00 - 22:00, June 7th - 9th 11:30 - 22:00

Apollonia photo exhibitions
​​​​​​​Centrul Cultural Apollonia

Sala „Doina Cornea”, et. 2, intrarea din strada Michael Weiss
Vernisaj: joi 6 iunie ora 16:30
Program: 6 - 9 iunie între 11:00 - 20:00
"Doina Cornea" room, 2nd floor, entrance from Michael Weiss street
Opening: Thursday June 6th at 16:30
Program: June 7th - 9th between 11:00 - 20:00


Păsări răpitoare | Birds of prey

Expoziția ne introduce în lumea maiestuoasă a păsărilor de pradă văzută prin ochii lui László Potozky. Această colecție surprinde eleganța feroce și grația formidabilă a acestor prădători. De la privirea pătrunzătoare a acvilelor la agilitatea șoimilor sau vântureilor și până la veghea tăcută a bufnițelor, fotografiile oferă o fereastră spre viețile acestor creaturi splendide și puternice. Frumusețea lor merită apreciată, iar importanța și rolul lor în cadrul ecosistemelor, împreună cu provocările cu care se confruntă, trebuie înțelese. Doar așa putem contribui la protejarea și conservarea lor.
The exhibition introduces us to the majestic world of birds of prey as seen through the eyes of László Potozky. This collection captures the wild elegance and the stunning grace of these predators. From the sharp gaze of eagles to the agility of hawks or falcons and to the silent watch of the owls, the photographs offer a window into the lives of these splendid and powerful creatures. Their beauty must be appreciated and their importance and role within ecosystems, together with the challenges they are facing, need to be understood. Only in this way can we contribute to their protection and preservation.
Secrete din oaza urbană | Secrets of the urban oasis

Înconjurat de zone rezidențiale, la doar două stații de metrou de punctul zero al Bucureștiului, Parcul Natural Văcărești adăpostește valori naturale surprinzătoare. În colaborare cu administrația parcului, fotograful Zoltán Gergely Nagy a explorat acest loc special pentru a-i spune povestea și pentru a inspira cât mai mulți oameni să descopere acest loc valoros al capitalei.
Surrounded by residential areas, just two metro stops from Bucharest's ground zero, Văcărești Nature Park hosts incredible natural values. In partnership with the park administration, photographer Zoltán Gergely Nagy explored this special place to tell its story and to inspire many people to discover this valuable part of the capital.
Natura care te privește | The watching nature

Expoziția reprezintă o colecție de momente din viața animalelor sălbatice care trăiesc  aproape de noi, în pădurile, pe câmpurile și chiar în curțile caselor din comuna Corbeanca, locul unde trăiesc fotografii Andrea și Răzvan Alexandru Duță. Ultimii ani au fost marcați de numeroase schimbări antropice ale mediului natural, ridicându-se tot mai mult problema protejării faunei și florei la nivelul comunității din care facem parte. Expoziția este o dublă invitație: de a cunoaște mai bine o parte din viețuitoarele care încearcă să se adapteze schimbărilor rapide și de a vă implica în eforturile de protejare a naturii.
The exhibition represents a collection of moments from the lives of wild animals that live close to us, in the forests, in the fields and even in the yards of the houses of Corbeanca village, the place where photographers Andrea and Răzvan Alexandru Duță live. The past years have been shaped by numerous anthropic changes of the natural world and the concern of protecting the wildlife in our community has been raised more and more. The exhibition is a double invitation: to get to know better some of the creatures that are trying to adapt to the rapid changes and to get involved in nature conservation efforts.